Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

| |
Số ký hiệu:
27/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành:
29/05/2015
Trích yếu:
Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Loại:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường