V/v công bố bãi bổ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

vanphong.gov.vn ── [ In trang Thứ tư, 21/2/2018 ]
Số ký hiệu:
1580/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
05/06/2017
Trích yếu:
V/v công bố bãi bổ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
V/v công bố bãi bổ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa