V/v công bố bãi bổ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Số ký hiệu:
1580/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
05/06/2017
Trích yếu:
V/v công bố bãi bổ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
Loại:
Cơ quan ban hành:
Tải về:
Nội dung chi tiết:
V/v công bố bãi bổ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa