Trong khuôn khổ thực hiện chương trình ASEAN một cửa diễn ra vào năm nay (2015), Việt Nam sẽ kết nối và trao đổi thông tin về C/O điện tử với các nước ASEAN thông qua hệ thổng một cửa quốc gia đặt tại Tổng cục Hải quan.
Ngày 12/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2015, quy định về hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và giải quyết tranh chấp lao động
Ngày 05 tháng 6 hàng năm được Chương trình môi trường liên hợp quốc (UNEP) chọn là ngày môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay và đã trở thành hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.
Sáng ngày 01/4, Ban Quản lý KKT Dung Quất tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua BQL các KCN, KCX, KKT Duyên hải miền Trung (Cụm thi đua Duyên hải miền Trung). Ông Mai Ngọc Bích - Vụ trưởng và Bà Bùi Thị Thu Hương - Vụ phó Vụ Thi đua - Khen thưởng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tham dự Hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.
Ngày 24/02/2014, nhân dịp đoàn doanh nghiệp Nauy sang thăm và dự lễ khai trương dự án nhà máy sản xuất sản xuất thiết bị cơ khí và thiết bị điện, điện tử của Công ty TNHH Steinsvik Việt Nam, Ông Hoàng Đình Phi - Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã có buổi làm việc để giới thiệu quảng bá hình ảnh về tỉnh Khánh Hòa, Khu kinh tế Vân Phong, và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến các nhà đầu tư.