Ngày 27/10/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã đưa đại diện của tập đoàn N&M Commodities (Australia) đi khảo sát và tham quan khu vực phía Bắc Khu kinh tế Vân Phong.
Ngày 03/10/2016, Công ty TNHH Steinsvik (Khu Công nghiệp Suối Dầu) tổ chức lễ Khai trương đưa phân xưởng mới vào sản xuất. Đến dự lễ có ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; bà Siren Gjerme Eriksen - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam; ông Hoàng Đình Phi – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; ông Ole Jorgen Hanes - Giám đốc Tham tán thương mại Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam.
Triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định 1755/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định.
Thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.
Triển khai công tác phối hợp kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Khung phối hợp số 107/KKT-TNMT ngày 10/7/2009 được ký kết giữa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh Khánh Hòa;
Ngày 10/8/2016, Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin đã tổ chức lễ đặt tên và bàn giao tàu dầu trọng tải 50.000 tấn mang số vỏ S417 cho Chủ tàu Central Mare. Tại buổi lễ có sự hiện diện của đại diện Chủ tàu, Ban lãnh đạo Công ty và đại diện đăng kiểm.
Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 26/8/2016 Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã tổ chức lớp tập huấn “Pháp luật về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa”. Lớp tập huấn đã thu hút được sự tham gia của khoảng 40 doanh nghiệp tại Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp Suối Dầu.