Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là một hoạt động hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết số 29/NQ-TW Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (Khóa XI) đã chỉ rõ một trong các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam là “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập”; đã được các cơ quan, đơn vị tổ chức đồng bộ, rộng khắp trong cả nước nhiều hoạt động cụ thể diễn ra hàng năm với những chủ đề khác nhau.

Ngày 06/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 26/8/2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017.

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP quy định về Chính phủ điện tử. Nghị quyết này được ban hành với kỳ vọng là nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; thông qua đó, nâng cao được năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Việc triển khai Chính phủ điện tử nhằm thực hiện chức năng hiện đại hóa nền hành chính cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016.
Chào mừng kỷ niệm 16 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2017), sáng ngày 24/6/2017 tại Khu công nghiệp Suối Dầu Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế (Công đoàn các KCN và KKT), tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân lao động tiêu biểu, đến dự Hội nghị có 27 gia đình công nhân lao động tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn gia đình công nhân lao động đang làm việc tại KCN Suối Dầu.
Ngày 25/5/2017, Bộ Công Thương và Tập đoàn Sumitomo đã ký kết thỏa thuận đầu tư cho dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 01. Đây là dự án quan trọng có tính động lực của Khu kinh tế Vân Phong với tổng vốn đăng ký là 2 tỷ USD; quy mô công suất 1.320 MW; địa điểm đầu tư khu vực Nam Vân Phong (tại xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quỹ) ban hành văn bản số 98/ QDNNVV-NVUT ngày 30/5/2017 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ được ban hành tại Văn bản số 30/QDNNVV-NVUT ngày 06/3/2017, gồm các nội dung sau:

Sáng ngày 19/05/2017, tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Karmsund Maritime Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tư tại Khu công nghiệp Suối Dầu) đã làm Lễ hạ thủy tàu du lịch So Mark. Tàu So Mark đã được bàn giao cho Khu nghỉ mát An Lâm (thị xã Ninh Hòa).

Ngày 05 tháng 6 hằng năm được Chương trình môi trường liên hợp quốc (UNEP) chọn là ngày môi trường thế giới. Đây là một sự kiện môi trường quốc tế thường niên được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 đến nay và đã trở thành hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 06/5/2017 tại Khu Công nghiệp Suối Dầu, Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế (KCN - KKT) tỉnh Khánh Hòa, tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1.