Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã đưa đại diện của tập đoàn N&M Commodities (Australia) đi khảo sát

| |
Ngày 27/10/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã đưa đại diện của tập đoàn N&M Commodities (Australia) đi khảo sát và tham quan khu vực phía Bắc Khu kinh tế Vân Phong.

       Sau chuyến đi, đại diện của Tập đoàn N&M Commodities đã có buổi làm việc với ông Hoàng Đình Phi – Trưởng Ban Quản lý vào sáng ngày 28/10/2016. Tại buổi làm việc, ông Hoàng Đình Phi đã trả lời các câu hỏi của Tập đoàn về công tác quy hoạch Cảng trung chuyển Quốc tế Vân Phong cũng như thông tin chi tiết về quy hoạch hệ thống cảng biển trong khu vực. Qua buổi làm việc, đại diện của Tập đoàn cho biết sẽ tiến hành nghiên cứu chi tiết và bày tỏ hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác với Ban Quản lý trong việc đầu tư các dự án tại Khu kinh tế Vân Phong.