Chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)

| |
Nhằm tiếp tục hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2017, Quỹ phát triển DNNVV triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 đối với DNNVV, gồm các chương trình: hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo; hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hỗ trợ DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; hỗ trợ DNNVV trong ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (đính kèm nội dung cụ thể của từng chương trình hỗ trợ)

Chương trình được triển khai đến hết ngày 31/12/2017.

Các DNNVV có nhu cầu vay vốn có thể lựa chọn nộp hồ sơ tới chi nhánh của Ngân hàng nhận ủy thác trên toàn quốc hoặc nộp hồ sơ tại Quỹ phát triển DNNVV.

Thông tin cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục nhận hồ sơ của Doanh nghiệp được chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Địa chỉ liên hệ: Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng 1101, Tầng 11, Tòa nhà D25 – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; Điện thoại 04.37957855, ext 204/205, website: http://smedf.gov.vn, email: callcenter.smedf@gmail.com.

Phụ lục đính kèm: Các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017; Hướng dẫn DNNVV

Phùng Phan Phương Thảo