Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

| |
Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017 và thay thế cho Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

Theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức xử phạt chính được quy định là cảnh cáo hoặc phạt tiền tối đa là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức.

Điểm đáng lưu ý là Nghị định này đã quy định rõ hình thức, mức xử phạt và biện pháp yêu cầu khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường tại các cơ sở, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, làng nghề, khu nuôi trồng thủy sản; các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường đất, bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý và các hành vi vi phạm trong hoạt động nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng,….

Tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, các quy định về chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm về môi trường để truy cứu trách nhiệm hình sự, chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm để xử lý hành chính cũng như cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng đã được quy định rõ ràng hơn.

Chi tiết nội dung Nghị định xin bấm tải về để xem <tải về>.