Quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính

| |
STT Tên quy trình Lĩnh vực Chi tiết
1 Quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Tải về
2 Cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Tải về
3 Quy trình xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường Tải về
4 Quy trình thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường Tải về
5 Quy trình thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường Tải về
6 Quy trình thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhóm B và nhóm B Xây dựng Tải về
7

Quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá ưu đãi mẫu D qua internet

 Công thương Tải về 
8

Quy trình Chấp thuận Nội quy lao động

Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
9

Quy trình Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lao động - Thương binh và Xã hội   Tải về
10

Quy trình Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

 Lao động - Thương binh và Xã hội   Tải về
11

Quy trình Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 Lao động - Thương binh và Xã hội    Tải về