TIEPNHAN.jpg (51 KB)
Chào mừng kỷ niệm 16 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2017), sáng ngày 24/6/2017 tại Khu công nghiệp Suối Dầu Công đoàn các Khu công nghiệp và Khu kinh tế (Công đoàn các KCN và KKT), tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân lao động tiêu biểu, đến dự Hội nghị có 27 gia đình công nhân lao động tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn gia đình công nhân lao động đang làm việc tại KCN Suối Dầu.