TIEPNHAN.jpg (51 KB)

Ngày 04/01/2018, đoàn công tác của Hội đồng thẩm định các Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt do ông Lê Vĩnh Tân – Bộ trưởng Bộ Nội vụ dẫn đầu đã đi khảo sát thực tế và làm việc với tỉnh Khánh Hòa về Đề án thành lập Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Về phía tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở ban ngành đã tiếp đón và đưa đoàn đi khảo sát thực địa.