TIEPNHAN.jpg (51 KB)

Ngày 08/11/2017, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức buổi Tọa đàm về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân. Mục đích của buổi tọa đàm là để cung cấp thêm thông tin, trao đổi, làm rõ hơn một số nội dung quan trọng phục vụ cho việc thảo luận tại Tổ và tại Hội trường về dự án Luật, cũng như để các địa phương trình bày rõ hơn về Đề án thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.